601   4,50€
YAKITORI BOULETTES DE POULET X2
602   3,80€
YAKITORI POULET X2
603   3,80€
YAKITORI AILE DE POULET X2
604   3,80€
YAKITORI BOEUF X2
605   5,50€
YAKITORI BOEUF AU FROMAGE X2
606   7,00€
YAKITORI GAMBAS X2
607   4,50€
YAKITORI SAUMON X2
608   4,50€
YAKITORI THON X2
609   3,20€
YAKITORI CHAMPIGNONS X2