C1   12,50€
CHIRASHI SAUMON
C2   13,50€
CHIRASHI ASSORTIMENT
C3   17,00€
CHIRASHI ANGUILLE
C4   13,50€
CHIRASHI TARTARE SAUMON AVOCAT
C5   15,00€
CHIRASHI THON
C6   10,00€
CHIRASHI THON CUIT